1 2 3 aan tafel 1 2 3 aan tafel
1 2 3 aan tafel
1 2 3 aan tafel
1 2 3 aan tafel
De actieve voedingsdriehoek voor kleuters

De actieve voedingsdriehoek voor kleuters vertelt wat een kind tussen 3 en 6 jaar elke dag (gemiddeld) nodig heeft om gezond op te groeien. Het is een aangepaste versie van de originele actieve voedingsdriehoek bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.
De actieve voedingsdriehoek voor kleuters werd getekend door de illustratrices Frow Steeman en Gerda Dendooven.

Meer details over de aanbevelingen voor kinderen van 1,5 tot 3 en van 3 tot 6 jaar vind je in tabel 2.

De aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek voor kleuters zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad (www.health.fgov.be/CSH_HGR - brochures, voedingsaanbevelingen), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (www.vigez.be - thema voeding & beweging) en Kind & Gezin (www.kindengezin.be - voeding > eet gezond)

1 2 3 aan tafel

Terug naar boven

1 2 3 aan tafel
1 2 3 aan tafel 1 2 3 aan tafel 1 2 3 aan tafel
1 2 3  aan tafel